Rosengård station görs redo för tågtrafik

Karta över hur tågen kör från den 9 december 2018. Karta:Malmö stad

I december 2018 går första persontågen igen på Kontinentalbanan. Arbeten pågår med att funktionsanpassa Persborg till tågtrafik och i höst startar anpassningen av Östervärn. I Rosengård byggs en helt ny station.

Varje år ökar kollektivtrafiken i Malmö. För att lättare kunna åka mellan östra och västra Malmö och vidare i regionens allt finmaskigare tågnät projekterar Malmö stad tillsammans med Trafikverket, Svedab och Skånetrafiken för att köra tåg på Kontinentalbanan, Svågertorp och genom Citytunneln.

Malmö stad meddelar att man nu har kommit halvvägs med gjutningarna som görs på plats vid Rosengård station. Under vecka 22 har entreprenörerna gjort klart gjutningarna på den östra perrongen och därmed går det att förnimma hur stationen kommer att se ut framöver.

Fakta om Kontinentalbanan
Det är tänkt att tågen ska stanna på:

  • Malmö central
  • Östervärn
  • Rosengård (ny station, där banan korsar Amiralsgatan)
  • Persborg
  • Svågertorp
  • Hyllie
  • Triangeln

Enligt planerna ska det gå ett tåg i vardera riktningen en gång i halvtimmen dagtid mellan klockan 06.00 och 22.00. Trafiken sker med Pågatåg vara det ena kör till och från Kristianstad, det andra fungerar som en pendel mellan Hyllie och Malmö C. I framtiden kan även en station komma att öppna i Fosieby (där banan korsar Agnesfridsvägen).
Källa: Malmö stad