Buenos Aires öppnar en ny tunnelbanesträcka

Ett Alstom-Siemens-tåg i Buenos Aires tunnelbana. Foto: Wikipedia,: Kredit: Mauricio V. Genta

Buenos Aires stadsledning och Argentinas Ministerium för stadsutveckling och transport invigde den 17 maj en förlängning av tunnelbanelinjen H till universitetets juridiska fakultet.

Samtidigt med förlängningen öppnades också en ny station, som fick namnet Julieta Lanteri. Dessa nybyggen förväntas generera trafiken avsevärt på stadens tunnelbana, eftersom sträckan förbinder ett område där det bor och arbetar över 20 000 människor bor. Buenos Aires Juridiska fakultet har 32 000 studenter och det närliggande Museum of Fine Arts lockar 385 000 besökare varje år.

Stationen är till 100 procent tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet och har utrustats med tre hissar, vägledningsplattor, räcken samt två rulltrappor.

Stationen har omfattande luftventilation, brandalarm- och släckningssystem samt otaliga nödutgångar.

Stationens namn valdes genom en offentlig omröstning. Julieta Lanteri var en italiensk-argentinsk läkare och kvinnosaksanhängare.