Pålitligheten hos Siemens axelräknare ifrågasatt

Axelräknare av typ Thales. Foto: wikipedia, kredit: Kraichgauboy

Infrastrukturföretaget Infrabel uttryckte nyligen oro över pålitligheten hos Siemens AC100-axelräknare i ett uttalande som offentliggjordes den 8 maj.

Infrabel meddelade att 125 incidenter hade orsakat 9000 minuter i förseningar under årets första kvartal. Detta var dubbelt så mycket som för samma period i fjol, och dessa förseningar orsakade signifikanta störningar i belgiska Schaerbeek den 12 mars, enligt Infrabel.

Siemens började leverera axelräknare av typ AC100 i maj 2017, och pålitlighetstvivlet började dyka upp mot slutet av året. Infrabel sa att det hade krävts en brådskande utredning, men det dröjde fyra månader innan något krav om en utredning ställdes.

Som svar på Infrabells uttalande berättade Siemens för tidskriften Railway Gazette att det samarbetade med Infrabel och att orsakerna till problemen var kända och att en stegvis plan för att lösa problemet var redan tillgänglig för parterna. Leverantören sade att lösningen av problemet var tekniskt ytterst komplext, men att "det är möjligt att lösa det på så kort tid som möjligt.”

Axelräknare är en utrustning som räknar antalet axlar som passerar en punkt på en järnväg och kan användas som ersättning för spårledningar.

Vanligen utnyttjas att en passerande hjulfläns av järn förändrar ett genererat magnetfält genom rälsen vilket inducerar olika spänningar.

Därmed kan närvaro eller frånvaro av en axel kännas av. Axelräknaren fästs på insidan av rälsens liv. Axelräknaren skapar magnetfältet och en sensor känner av den inducerade spänningsförändringen. Sensorn sänder signal för varje passerade axel till en dator, som i sin tur sänder slutresultatet till banans säkerhetssystem. Delfunktionerna dubbleras för att öka tillförlitligheten.