Finska avregleringen väcker intresse hos stora svenska aktörer

Dickursby järnvägsstation och viktig trafikknutpunkt norr om Helsingfors. Nästan alla fjärrtåg och största delen av närtågen, som trafikerar sydfinländska stambanan och direktbanan, stannar på Dickursby station. Tågbyte från fjärrtåg till närtåg eller vice versa går behändigt i Dickursby: Foto: VR

Persontågtrafiken i Finland som ska öppnas upp för konkurrens väcker intresse hos de stora aktörerna i Sverige, skriver Hufvudstadsbladet, som har citerat nyhetsbyrän FNB. 

Bland annat MTR Nordic som har hand om lokaltågtrafiken och tunnelbanan i Stockholm säger sig vara intresserat av att utmana finska stadtsägda järnvägsbolaget VR i anbudsförfarandet. Bolaget hör till den stora Hongkong-baserade koncernen MTR.

MTR Nordics vd Peter Viinapuu säger till FNB att koncernens långa erfarenhet från olika delar av världen gör den till en god partner för tågtrafikoperatörer.

– Tack vare vår erfarenhet kan vi ge vår insats till att operera systemet och med tiden utveckla det till att bli effektivare och högklassigare, säger Viinapuu.

Till MTR:s meriter hör enligt Viinapuu att tunnelbanans punktlighet och kundnöjdhet i Stockholm har förbättrats tydligt under den tid som MTR haft hand om den.

Den konkurrensutsatta lokaltågtrafiken ska börja i huvudstadsregionen 2021 i Helsingforsregionens trafiks regi. Resten av persontransporterna konkurrensutsätts med start i regiontågtrafiken i södra Finland. Det här bereds av Kommunikationsministeriet. I Sverige avreglerades persontågtrafiken helt 2010.

För några år sedan brädade MTR svenska SJ (Tidigare Statens Järnvägar) i anbudsförfarandet om lokaltågtrafiken i Stockholm. Nästa gång kan det hända att bolagen mäter sina krafter i Finland, för även SJ överväger att gå med i anbudsförfarandena där.

– MTR är en av våra hårdaste konkurrenter. Vi måste utvecklas hela tiden, eftersom de är så bra, säger Dan Olofsson på SJ till FNB.