Nationellt projekt ska utveckla tjänsteresandet inom kollektivtrafiken

Hallandstrafiken medverkar i ett nationellt projekt som ska underlätta tjänsteresandet. Foto: Hallandstrafiken

Hallandstrafiken är en av de utvalda aktörerna i Vinnovas samverkansprojekt ”Tjänsteresa” som ska bidra till ett ökat hållbart resande och förenkla tjänsteresor. Målet är närmast att piloter ska testa en mobilitetstjänst (mobilapp) som är speciellt utvecklad och anpassad för tjänsteresor.

-Administrationen minskar för både medarbetare och företag och resandet blir mer hållbart, säger Yasmine Möllerström Henstam, Hallandstrafikens kommunikationschef.

Syftet med ”Tjänsteresa” är att förenkla tjänsteresorna för både företaget och för medarbetaren. Resenären kan köpa sina biljetter för kollektivtrafiken direkt i mobilen och slipper utlägg och administration med t.ex. kvitton.

-Under våren handlar det främst om att få företag och organisationer att testa mobilappen. Hittills har intresset var ganska bra och vi har redan några intresserade. Men det finns plats för fler, säger Yasmine Möllerström Henstam.

Projektet heter Tjänsteresa och finansieras av Vinnova (Sveriges Innovationsmyndighet) och förutom Hallandstrafiken medverkar även bl. a SL, Västtrafik, Länstrafiken i Östergötland och Kronoberg samt Samtrafiken.