En nedlagd tysk järnvägslinje öppnas igen

Fem av dessa tåg av typ Coradia Lint kommer att sättas i trafik i slutet av 2018 på den återöppnade sträckan från tyska Bad Bentheim via Nordhorn till Neuenhaus. Foto: Alstom

En cirka 30 kilometer lång järnvägssträcka som förbinder tyska städerna Bad Bentheim och Neuenhaus kommer att få sin passagerartjänst återinförd efter 44 år efter dess nedläggning.  

Sträckan öppnas igen senare i år och ansluts till det federala tyska järnvägsnätet, enligt ett avtal som undertecknades i staden Verden den 13 mars.

Undertecknandet organiserades av den tyska transportföretagsföreningen (VDV). Avtalet undertecknades av Bernd Althusmann, transportminister i Niedersachsen, Joachim Berends, ordförande för Bentheimer Railway, Carmen Schwabl och Klaus Hoffmeister, verkställande direktörer för den regionala kollektivtrafikmyndigheten LNVG, och Friedrich Kethorn, distriktsadministratör av Bentheim län.

Förberedelserna inför linjens öppnande är redan på gång. Tre nya stationer byggs på Quendorf, Nordhorn-Blanke och Neuenhaus Süd, och de gamla stationerna i Neuenhaus och Nordhorn kommer att moderniseras.

Vid de moderniserade stationerna anläggs 300 parkeringsplatser tillsammans med installationer för cyklar och laddstolpar för E-cyklar. Säkerheten vid plankorsningar kommer att förbättras och åtgärder vidtas för att minska bullret från järnvägen.

Den totala kostnaden för projektet är 21 miljoner euro, till vilken delstaten Niedersachsen kommer att bidra med 15 miljoner euro.

Bentheimer Railway och LVNG har ingått ett 20-årigt avtal om att driva linjen med fem Alstom Coradia Lint DMUs som kommer att ge en timmeservice.

Källa: IRJ