Vivarail D-Train testas i amerikanska städer​​​​​​​

Vivarail D-Trainklass 230 vid depån i Long Marston. Foto: Alice Gillman / Vivarail

Tillverkaren av rullande materiel, Railroad Development Corporation (RDC), planerar att transportera och presentera ett brittiskt Vivarail D-Train från Storbritannien i Förenta staterna för att visa hur de rekonstruerade och moderniserade, tidigare tunnelbanetågen från London skulle kunna erbjuda ett lågprisalternativ för rullande materiel för nya passagerartjänster.

RDC är en stor investerare i Vivarail, ett brittiskt företag som bildades 2012 med målet att bygga upp LU D78 tunnelbanevagnar för flera enheter för användning på huvudbanor. Vivarail erhöll sin första fasta order för tre vagnar från West Midlands Trains tidigare under februari i år.

RDC-ordföranden Henry Posner III berättade för tidskriften IRJ att D-tåget skulle kunna användas för att tillhandahålla "spårvägstransporter eller pendeltågstjänster" i stadsområden där järnvägsinfrastruktur existerar, men som för närvarande inte används för passagerartjänster eller inte utnyttjas tillräckligt.

Posner säger att den etablerade amerikanska praxisen av temporär separering, alltså körning av persontåg under en period och godståg vid andra tillfällen, kan bli lättare genom användning av Vivarail-tågen även på befintliga fraktlinjer i stadsområden med relativt små infrastrukturutgifter.

RDC har startat företagets amerikanska säljaktivitet i "flera städer" på både USAs öst- och västkust och nu planerar man att transportera minst ett nordamerikanskt anpassat D-Train till USA. Dieseltåget kommer att omarbetas av Vivarail på Long Marston-anläggningen i centrala England.

Källa: IRJ