Network Rail investerar 52 miljarder euro i järnvägsnätet

Här byggs en de många järnvägstunnel vid Crossrail, Storbritanniens hittills största infrastrukturprojekt. Foto: Wikipedia, kredit: Matt Brown

Network Rail förväntas investera 47 miljarder pund eller nästan 52 miljarder euro i förbättring och expansion av de brittiska järnvägarna inom de närmaste fem åren. Satsningen startar från och med nästa år. Det är en uppföljning av en tidigare femårsplan som slutar 2019. Syftet med denna nya plan är att tillhandahålla fler tjänster och färre förseningar. Infrastrukturförvaltaren fortsätter också med digitalisering av signalering.

Network Rails strategiska affärsplan (SBP) beskriver fyra teman: säkerhet, tillförlitlighet, effektivitet och tillväxt. Tjänsterna blir mer tillförlitliga: Förseningar förväntas minska med 15 procent. Effektivitet är en viktig del: investeringarna kommer att öka med 25 procent, i avvaktan på den extra slitage som förväntas på järnvägarna när tjänsterna ökar. Konventionell resignalling kommer att fasas ut eftersom ett nytt digitalt tågstyrningssystem (ECTS) kommer att införas inom kort.

Verkställande direktör för Network Rail Mark Carne sa: "Passagerartransporter kommer att transformeras under de närmaste åren när tusentals nya tåg går in i service. År 2021 kommer det att finnas nästan 350 000 fler tjänster per år än idag - i genomsnitt mer än 1 000 tjänster per dag. Även bättre förbindelser och ekonomisk tillväxt skapas över hela landet."

Källa: Network Rail