Luleå kommun backar upp LKAB:s krav på dubbelspårig malmbana

Foto: Port of Narvik

Finns intresse för att knyta ihop den svenska infrastrukturen med den norska

Luleås kommunalråd Niklas Nordström fick vid konferensen Arctic Frontiers i Tromsö, med bland andra näringsminister Mikael Damberg, diskutera möjligheten av en dubbelspårig malmbana - inte minst med tanke på Norges expansiva fiskeexport.

– Mer och mer tydligt att vi har en samsyn med norrmännen. De har ett starkt intresse i att knyta ihop den svenska infrastrukturen med den norska, säger Nordström till Norrbottens Kurriren.

Malmbanan måste breddas om LKAB ska få ut sina grejer. Omöjligt att trängas med den norska fisken, om det inte kommer till dubbelspår, menar Niklas Nordström.

Men Mikael Damberg vill inte föregripa remissrundan gällande Trafikverkets infrastrukturförslag - där dubbelspårig malmbana inte ingår.