Amtrak skyller allvarlig tågolycka på godståg

Foto: Shreder9100a/Wikimedia Commons

Söndagens tågolycka i South Carolina, USA, då två människor omkom, ska ha berott på att tågbolaget CSX felaktigt styrde över Amtrak-tåget på ett sidospår där det kolliderade med ett parkerat godståg. Det hävdar Amtrak.

CSX har inte kommenterat uppgifterna.

En federal utredning har tillsatts för att ta reda på vad som hände. I samband med olyckan läckte 19 000 liter bränsle ut.

I olyckan skadades 119 personer, varav två allvarligt.