Radarövervakning testas i plankorsningar i Frankrike

Foto: Mermec Group

Svåra olyckor äger ofta rum i plankorsningar, där väg- och spårtrafik möts. I Frankrike testas nu ett radarsystem vid sex plankorsningar för att upptäcka fordon som befinner på spåren.

Systemet är utvecklat av företagen Mermec Group, Honeywell och IHI, och det har två funktioner: identifiera när ett tåg befinner sig i det berörda övervakningsområdet och, om så krävs, stoppa tåget för att förhindra en kollision.

Om systemet fungerar tillfredsställande kan det leda till omfattande kostnadsbesparingar då det finns cirka 15 000 plankorsningar i Frankrike att bygga bort dem skulle kosta många miljoner euro.

Källa: L'Usine Nouvelle