Kinesiska tågtillverkaren CRRC expanderar utomlands

CRRC bygger också tunnelbanetåg. Den 30 december 2017 togs det nya tunnelbanetåget Dolphin i bruk på Peking Yanfang-linje, som förbinder Yanshan och Fangshan-områdena. Tåget som utvecklats av CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. har en topphastighet på 80 km / h. Det är Kinas första fullt utbyggda och automatiserade tunnelbana och kan trakikera utan förare. Foto: CRRC

Inom några år har Kina tagit tätpositionen i världen när det gäller antalet järnvägssträckor som kan trafikeras av höghastighetståg.

Idag har Kina mer än 20 000 kilometer höghastighetslinjer. År 2030 kommer ytterligare 10 000 kilometer att läggas till. Landets statligt ägda företag överstiger den internationella konkurrensen i fråga om försäljningssiffror.

Även utländska investerare har genererat stora vinster i Kina, genom att dra nytta av kunskapsöverföring när de startade egna företag. Men en av de verkligt stora vinnarna av denna utveckling är CRRC.

Gruppen bildades 2015 genom en sammanslagning av statligt ägda företag CSR och CNR, och därefter har CRRC blivit världens största tillverkare av rullande järnvägsmateriel.

När gruppen med säte i östra Peking fortsatte verksamheten 2015 hade man hälften så många järnvägslinjer som rivalerna Alstom, Bombardier och Siemens tillsammans.

Idag är forskningsbudgeten för CRRC ungefär sju gånger större än den för den europeiska, och numera samägda tågtillverkaren Siemens-Alstom. Samgåendet var en följd av den kinesiska strategin. CRRC vill också vara involverad internationellt i framtiden.

Kritiker påpekar att nästan alla höghastighetslinjer går idag med förlust. Det spelar för Kina en mindre roll eftersom det finns en helt annan ekonomisk modell bakom kinesiska företag. Medan Alstom och Siemens måste skaffa fram pengar från en ytterst komplicerad privat finanssektor, kan CRRC lita på en stark finansiär, nämligen den kinesiska staten.

Därför är CRRC utrustat med outtömliga resurser och kan dessutom erbjuda övriga världen attraktiva finansieringspaket, vissa till och med utan vinst.

Medan Kinas statligt ägda företag kommer in på världsmarknaden, spärrar kinesiska regeringen sin egen marknad för utländska leverantörer.

- Rättvis konkurrens är långt borta, säger Mats Harborn, ordförande för Europeiska handelskammaren i Peking. I sin senaste rapport, betonade handelskammaren att järnvägsindustrin ett utmärkt exempel på hur europeiska företag systematiskt missgynnas av Kinas industripolitiska åtgärder.

I alla fall lämnar CRRC ingen tvekan om sina mål.

- Det som europeiska järnvägskunder och passagerare vill ha i framtiden, kan vi erbjuda. Eller bygga direkt på platsen ifall det behövs, sade CRRC:s representant Jilian Yang 2016 vid senaste InnoTrans i Berlin.

- Men vi har inte bara Europa i sikte, utan hela världen, sade Yang.

Utvecklingen sedan dess har intygat riktigheten i hans ord. I USA är CRRC redan involverad i utbyggnaden av Chicagos och New Yorks kollektivtrafik. Dessutom säkerställde företaget stora order i Indien och Kenya. Enligt vissa uppgifter är kineserna intresserade av att finansiera infrastruktur- och järnvägsprojekt även i nordiska länder.

Källa: CRRC