Edholm (L): ”Höghastighetstågen blir en förlustaffär”

Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Nyligen presenterade regeringens utredare inom Sverigeförhandlingen ett slutligt förslag på utbyggnad av höghastighetståg. Kostnaden uppskattas i dagsläget till ungefär 230 miljarder kronor. Liberalerna i Stockholms stad vidhåller att satsningar som gynnar vardagsresande och arbetspendling bör prioriteras framför högriskprojektet med höghastighetståg.

-  Höghastighetstågen riskerar att bli en gökunge som slukar enorma summor och samtidigt tränger ut investeringar som är absolut nödvändiga för att tillväxtregionen Stockholm ska fungera. Trafikverkets egna beräkningar visar att höghastighetstågen kommer att bli en samhällsekonomisk förlustaffär. Samtidigt blir det allt trängre på våra befintliga vägar och spår. Därför borde regeringen istället prioritera utökade satsningar på kollektivtrafiken och på att öka framkomligheten för alla vardagspendlare som försöker ta sig till jobbet och skolan, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Utredningen föreslår också att arbetet med en östlig förbindelse mellan Stockholm och Nacka fasas ut. Lotta Edholm vill se att Östlig förbindelse byggs och vill se större investeringar i kollektivtrafik.

-  Tyvärr sätter Socialdemokraterna och Miljöpartiet av prestigeskäl stopp för en investering som skulle göra stor nytta för stockholmarna och även göra så att för kollektivtrafiken slipper fastna i köer. Vi kommer fortsätta att kämpa för Östlig förbindelse tillsammans med ytterligare investeringar i kollektivtrafik, som till exempel en förlängning av Spårväg City till Ropsten, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Utredningen har också gått vidare med en höjning av trängselskatteavgifterna i Stockholm. Liberalerna anser att det är hög tid att intäkterna från trängselskatten tillfaller Stockholmsregionen, istället för staten, för att finansiera infrastrukturinvesteringar.

-  För att trängselskatten ska kunna ge avsedd effekt, att möjliggöra smidigare kollektiva resor och minska människors beroende av bil, måste de gå till regionens investeringar och får inte bli en pott för staten att använda, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta om höghastighetstågens kostnader:
* Sverigeförhandlingens uppskattning är att själva byggandet av höghastighetsjärnvägen kommer att kosta 230 miljarder kronor. Detta är en prognos med betydande osäkerhet.
* Trafikverket har dock uppskattat den totala samhällsekonomiska bruttokostnaden av höghastighetstågen till 403 miljarder (se SOU 2017:107 tabell 3.2).
* Verket räknar på en nettoförlust för samhället på 250 miljarder kronor.
Källa: Liberalerna