MTR Express ISO-certifierat

MTR Express är nu certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 av LRQA Sverige AB. Foto: Christer Wiik

MTR Express har nu certifierats enligt ISO 9001 (Kvalitetsledningssystem) och ISO 14001 (Miljöledningssystem). ”Certifieringen är viktig för att fortsätta den starka tillväxten av affärsresenärer till MTR Express”, skriver tågoperatören i ett pressmeddelande.

– Vårt intåg på marknaden har fått en tydligt positiv effekt för resenärerna. Vi kör de punktligaste snabbtågen mellan Stockholm och Göteborg, har nöjdast kunder och har bidragit till att sänka priserna. Att en extern revision av våra Kvalitets- och Miljöledningssystem nu får ett så positivt utfall bekräftar att vårt nya sätt att arbeta är en stark framgångsfaktor, säger Mats Johannesson, VD för MTR Express.

MTR Express har kört snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg sedan mars 2015. Bolaget klev då in på en 150 år gammal monopolmarknad med ledorden att ”Utmana i alla led”, och resultaten har inte låtit vänta på sig. Sedan start har MTR Express kört de punktligaste snabbtågen på sträckan och har bättre punktlighet även jämfört med inrikesflyget. Och till skillnad mot konkurrenter har MTR Express ännu inte haft ett enda fordonsfel som tvingat bolaget att ställa in en avgång.

Kvalitetsrevisionen, som genomfördes av LRQA Sverige AB, är viktig i den pågående satsningen riktad mot affärsresenärer. Under året har affärsresandet med MTR Express ökat kraftigt där bland annat har Försvarets Materielverk (FMV) och tretton myndigheter knutna till dem har tecknat avtal.
– Våra kunder blir allt mer noggranna när det gäller val av leverantör. Förutom att själva resan ska vara en bra upplevelse vill de företag vi tecknar avtal med att vi har ordning och reda i våra processer och ett strukturerat miljöarbete. Nu har de ett tydligt kvitto på att det stämmer, säger Mats Johannesson.