LKAB och eMaintenance365 tecknar flerårsavtal

Malmbanan. Foto: Wikipedia / David Gubler

Luleåföretaget eMaintenace365 AB ska leverera beslutsstöd till LKAB Malmtrafik. Avancerade analyser av tillståndsdata ska hjälpa LKAB att stärka det förebyggande underhållsarbetet. Avtalet innebär att eMaintenance365 levererar beslutsstöd för underhåll av LKAB:s järnvägsfordon.

eMaintenace365 har utvecklat ett analysverktyg, E365 Analytics, som genom att använda tillståndsdata från järnvägsvagnar och lok, och genom avancerade analyser av dessa kan ge förslag på underhållsåtgärder i det förebyggande underhållsarbetet.
- Vi ser potential i sänkta kapital- och underhållskostnader samt ökad tillförlitlighet i våra leveranser. Analysverktyget E365 Analytics ger oss möjlighet att förbättra vårt arbeta med tillståndsbaserat och förebyggande underhåll, säger Anders Björnström, VD på LKAB Malmtrafik.

LKAB och eMaintenance365 AB har under en tid arbetat tillsammans för att anpassa tjänsterna för LKAB:s önskemål och behov.
- Vi är mycket stolta och glada över att LKAB har valt oss som leverantör. LKAB är världsledande när det gäller att använda sig av nya och avancerade teknologier i sin verksamhet, och den typ av beslutstödstjänster som vi levererar är tämligen unika, säger Bengt Jonsson, VD på eMaintenance365 AB.

Fakta:
eMaintenance365 AB är ett företag med säte i Luleå som har utvecklat en molnbaserad lösning för att samla in, kvalitetssäkra och analysera leverantörsoberoende tillståndsdata och leverera beslutsstöd via en webblösning till sina kunder. eMaintenance365 har idag sin huvudfokus inom järnvägssektorn både nationellt och internationellt.
Källa: eMaintenace365