”Bygg sträckan Göteborg-Borås nu”

Borås C. Foto: Christer Wiik

Nu skickar Västra Götalandsregionen tillsammans med samtliga kommunalförbund i Västra Götaland ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås. Det framgår av ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen.

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2018-2029 är det framförallt de västsvenska reaktionerna att plocka bort järnvägsutbyggnaden Göteborg-Borås med etappen Mölnlycke-Bollebygd som lyfts fram, en sträcka som var planerad för byggstart inom 2 år i den nuvarande planen.

Även från näringslivet i Västsverige finns det en stark övertygelse om sträckans betydelse för tillväxten i Västsverige, vilket också har präglat förslaget till remissyttrande som har tydligt fokus på ny stambana Göteborg-Borås. Behovet av investeringar i transportinfrastrukturen i en region som brukar benämnas som en ”transport- och logistikregion” måste anses vara av nationell prioritet står det att läsa i remissyttrandet.
Våren 2018 fattar regeringen beslut om slutgiltig nationell plan för 2018-2029.