Så blir nya tunnelbanan hållbar

Steve Persson är hållbarhetschef på förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Foto: SLL

Tunnelbana är ett hållbart och miljövänligt sätt att resa på. Men själva utbyggnaden kommer att påverka miljön, som alla stora byggen. Då gäller det att se till att avtrycket ändå blir så litet som möjligt. Det skriver Stockholms läns landsting, SLL, i ett nyhetsbrev.

– Vi vill och vi ska ligga i framkant. Hållbarhetsarbete handlar om att se hela kedjan. Det är en stor utmaning att redan nu tänka på hela driftstiden, alltså när tunnelbanan är färdigbyggd och tågen har börjat rulla.

Det säger Steve Persson, hållbarhetschef på förvaltningen för utbyggd tunnelbana sedan i somras.

Tunnelbanan byggs med en livslängd på minst 100, kanske 150 år. Det gör att hållbarhetsarbetet handlar både om vad som görs här och nu och under byggtiden och om hur tunnelbanan påverkar miljön när tågen börjat rulla.
– Vi ska bygga en energieffektiv anläggning – det är ett krav som vi har på oss, säger Steve Persson.

– Men hur ska vi uppnå det? Till exempel alla rulltrappor – hur ska vi kyla maskinrummen under dem på bästa sätt? Ska vi använda naturlig kylning från angränsande tunnelutrymmen? Eller kanske luftvärmepump? Och kan den i så fall drivas med solceller?

Just solceller på taken på de framtida tunnelbaneentréerna finns med i planeringen som något som kan vara möjligt att bygga, även om det just nu inte är klart om det ska göras och hur de i så fall ska användas. Ett sätt att framtidssäkra bygget.

Störst miljöpåverkan har allt material som behövs för att bygga tunnelbanan – framför allt cementen. Då gäller det att tänka brett för att komma på lösningar på hur det ska gå åt mindre mängd cement.

– En sak som vi tittar på är hur vi kan blanda in andra material i cementen och ändå behålla samma kvalitet. Exempel finns med inblandning av aska från värmeverk och med äggskal, berättar Steve Persson.

Men allra viktigast för att minska mängden cement är ambitionen att bygga anläggningen så liten som möjligt, utan att tumma på kvaliteten. Ju mindre tunnel, desto mindre betong och desto mindre bergmassor som behöver fraktas bort. Det blir dessutom billigare att bygga.
– Det är en väldigt bra ambition på alla sätt - men samtidigt kan vi inte krympa hur mycket som helst. Vi måste fortfarande bygga trygga plattformar med överblick, självklart ska allt vara tillgänglighetsanpassat och personalen som ska jobba i våra serviceutrymmen behöver ha en säker arbetsmiljö, säger Steve Persson.

Just nu pågår intensiva förberedelser för byggstart under nästa år på hela förvaltningen, även på hållbarhetsenheten. Steve Persson och hans grupp jobbar med att få in hållbarhetskrav i de kommande upphandlingarna.
– Vi behöver få in tydliga krav kring hållbarhet, som även går att räkna på för entreprenörerna. För under byggtiden krävs det att vi har engagerade och kompetenta entreprenörer och ett starkt driv från oss som byggherre, de här frågorna behöver vara integrerade i allt vi gör, avslutar Steve Persson. 
Källa: SLL