Nytt mötesspår mellan Hässleholm och Kristianstad

Visionsbild på mötesspåret i Attarp. Bild: Trafikverket

Nu är projekt ”Mötesspår Attarp” i skånska Hässleholm i gång. Atkins har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag för totalentreprenad, för att möjliggöra en förlängning av ett befintligt mötesspår och ny planskild korsning mellan järnväg och länsväg.

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad har begränsad kapacitet trots att mötesstationerna ligger relativt tätt. Det är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår, där trafiken utgörs av godståg, Öresundståg och Pågatåg. Genom att förlänga mötesspåret i Attarp, riktning mot Hässleholm, möjliggörs att två tåg kan invänta ett mötande tåg och tiden på sträckan kan kortas.

Projektet involverar hela 23 teknikslag inom Atkins med medarbetare från Malmö, Helsingborg, Hässleholm, Göteborg, Varberg, Nässjö, Borlänge och Stockholm.
Nicoleta Palerson och Magnus Hillberg från Atkins uppdragsleder projektet tillsammans. Uppdraget är ett fastprisprojekt och vanns med anbudssumman 7 Mkr i konkurrens mot några av drakarna i branschen. Slutleveransen sker i februari 2019 med undantag för byggplatsuppföljning, som planeras under år 2019-2020.
Källor: Atkins, Trafikverket