Konsten i tunnelbanan firar 60 år

Glasmosaik på spårväggen på T-Centralens övre plattform, skapad av Bengt Edenfalk och Erland Melanton. Foto: SLL

Konsten i Stockholms tunnelbana är känd över hela världen, och tunnelbanan kallas ibland för "världens längsta konstutställning". Den 24 november 1957 öppnade stationerna T-Centralen och Gamla stan, vilket innebar att den gröna linjens södra och västra delar bands samman. Och det var också startskottet för satsningen på konst i tunnelbanan, en satsning som nu fyller 60 år. Det meddelar Stockholm läns landsting, SLL, i ett pressutskick. 

För att uppmärksamma jubileet arrangerar SL tre specialvisningar av T-Centralens konst lördagen den 25 september tillsammans med konstguiden Marie Andersson.
SL:s konstverksamhet har en lång tradition av samarbete med konstnärer när det gäller utformningen av den fysiska miljön i kollektivtrafiken. Konsten i tunnelbanan är väl känd och internationellt har den rönt stor uppmärksamhet. Genom åren har även ett tjugotal pendeltågsstationer fått konstnärliga inslag liksom vissa bussterminaler, flera av Tvärbanans samt ett par av Roslagsbanans stationer. Sammanlagt har närmare 200 konstnärer medverkat till byggnadsanknuten konst, så kallad fast konst, i Trafikförvaltningens resandemiljö.
Källa: SLL