MTR: ”Privat kapital ger ny infrastruktur snabbare”

Med ett ökat inslag av privat kapital kan ny infrastruktur byggas mer effektivt. Detta enligt en ny rapport om OPS.  På bilden: Centralstationen i Västerås. Foto: Christer Wiik

I en ny rapport visar MTR hur Sverige mer effektivt kan bygga ny infrastruktur genom ett ökat inslag av finansiering med privat kapital. Förslagen presenteras vid ett seminarium hos Stockholms Handelskammare.

– Om Sverige snabbt ska klara av att bygga ut den infrastruktur vi behöver måste vi hitta nya former för genomförande och finansiering. Högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad går utmärkt att kombinera med att bygga långsiktigt, säger Peter Viinapuu, VD MTR Nordic.

Rapporten visar hur offentlig-privat samverkan, s.k. OPS, är ett strategiskt arbetssätt när Sverige som nu behöver mycket ny infrastruktur. Det ger snabbare utbyggnad jämfört med att alla kostnader tas inom statens och regionernas årliga budgetar. Att den som bygger även får ansvar för helheten ger starka incitament för att bygga mer effektivt och för att drift och underhåll ska fungera väl under lång tid.

– Redan 2040 kommer vi att vara 12 miljoner som bor i Sverige. Efterfrågan på järnväg, spårvagnar och tunnelbana ökar redan kraftigt samtidigt som vi ska nå klimatmålen. Det är en utmaning för oss alla att öka takten så att spår och anläggningar räcker till för behoven, säger Peter Viinapuu.

MTR har erfarenhet av flera projekt i andra länder där OPS används för att bygga infrastruktur och stationsnära fastigheter. Några av dem beskrivs i rapporten och har visat sig vara kostnadseffektiva och leda till snabbare investeringar än i Sverige.

– Vi vill vara en aktiv och pådrivande part i samhällsbygget för att skapa framtidens smarta, attraktiva och hållbara städer. Utifrån våra erfarenheter som tågoperatör och utvecklare av både kollektivtrafik och större stadsmiljöer från olika delar av världen kan vi bidra med kunskap och lärdomar när Sverige växer, säger Peter Viinapuu.

MTR föreslår i linje med den statliga utredning som presenterades i våras att Sverige startar ett försöksprogram med minst tre projekt där ett av dem bör vara inom bantrafik och ha en blandning av statliga och regionala projekt. För att snabbare ta till sig av internationella erfarenheter föreslår vi också att Sverige blir medlem i Europeiska investeringsbankens expertorgan för offentlig privat samverkan, EPEC. I rapporten finns fler internationella exempel och ett par aktuella case i Stockholmsregionen: exempelvis Roslagsbanans förlängning och ny tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan.