GE kan avknoppa sin järnvägsaffär

Foto: Dennis Rizzoli/Wikimedia Commons

General Electric (GE) planerar att avyttra affärsenheten Transportation under de närmaste två åren, tillsammans med divisionerna Industrial Solutions och Lighting activities. Det bekräftade GE:s vd och koncernchef John Flannery nyligen då han presenterade ett omfattande omstruktureringsprogram av koncernen.

Den amerikanska energijätten kommer fortsättningsvis att fokusera på kraft- och flygindustrin samt additiv tillverkning för att vända den negativa spiralen då GE:s börsvärde fallit med 35 procent eller 100 miljarder dollar hittills i år.

När det gäller affärsenheten Transportation så har nedgången på den amerikanska lokmarknaden för företaget delvis kompenserats av internationell tillväxt och en stark orderingång inom serviceverksamheten. Trots det bedömer GE att intäkterna för affärsområdet kommer att sjunka med 15 procent och vinsten med 25 under 2018, och att det bästa alternativet är att avyttra verksamheten.