Räknar med kraftig ökning av godstrafiken till Norrköpings hamn

Blir ökning av godstrafiken på Norrköpings hamn. Foto: Norrköpings Hamn

Norrköpings hamn planerar verksamheten för de närmaste 30 åren. Det innebär bland annat en
utbyggnad av hamnen med en 220 meter lång ny kaj och en ny hamnyta på 35 000 kvadratmeter
samtidigt som mycket av verksamheten digitaliseras. Totalt satsas en miljard kronor på hamnens
utveckling. Det rapporterar Norrköpings Tidningar.

– Vi är många som väntar på att Kardonbanan ska bli klar. Elektrifieringen
av banan är oerhört positiv för godstrafiken till hamnen, säger Henrik Åkerström VD för
Norrköpings hamn.

När loken på nuvarande godsjärnvägen drivs med el istället för diesel kan tågseten köra direkt till
hamnen utan att behöva byta lok på godsbangården inne i Norrköping.

– Vi ser det som oerhört positivt och räknar med en kraftig ökning av godstrafiken på järnväg till
och från Norrköping under de fem, tio närmaste åren. Det är en stor politisk satsning på miljön när
godstrafik styrs om från landsväg till järnväg och sjöfart.

– Det pågår en upphandling av muddring av ett område på 220 meter gånger 150 meter i nordlig
riktning från Pampushamnen, det är där den nya kajen ska byggas, säger Henrik Åkerström, till tidningen.