Nu skrivs avtal om Ostlänken

Foto: Norrköpings kommun

Den 13 november signerar samtliga Ostlänkskommuner samt Region Östergötland och Landstinget Sörmland avtalet med Sverigeförhandlingen om medfinansiering, ökat bostadsbyggande, stationsläge samt genomförande och ansvar. Bland annat åtar sig kommunerna att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 525 miljoner kronor.Det framgår av ett pressmeddelande från Norrköpings kommun.

Kontraktsskrivningen sker i centrala Norrköping, som en programpunkt i samband med Norrköpings kommun och Handelskammaren invigningsceremoni av Kardonbanan.