Järnvägsindustrin i Tyskland ökar med 3,4 %

Plasser - Theurer MFS-100 materialtransportör och behållare för kontinuerlig lastning och lossning, som bedrivs av Spitzke Logistik GmbH vid Berlins Ostbahnhof. Foto: Wikipedia, kredit: Slashme

Innovativt och finansiellt uppsving samt ökad planeringssäkerhet kommer att resultera i en tillväxt på 3,4 procent inom den tyska järnvägsindustrin under de följande åren.

Tillsammans genererar godstransporterna, järnvägsindustrin och servicemarknaderna ett försäljningsresultat på över 35 miljarder euro i Tyskland. Trots denna höga marknadsvolym är tyska järnvägsindustrin fortfarande i behov av nya kostnadseffektiva och innovativa lösningar på marknaden.

Den kontinuerliga digitaliseringen av järnvägssektorn blir också allt viktigare enligt en ny marknadsundersökning med titeln "Den tyska järnvägsmarknaden - Fakta, siffror, aktörer och trender", som gjordes nyligen av SCI Verkehr GmbH.

Undersökningen visar att konsumenter, affärskunder och myndigheter förväntar sig allt modernare och miljövänligare produkter och ställer därmed högre krav på energibesparande och rullande bullerfritt materiel.

Tyskland har traditionellt en av de mest liberaliserade järnvägsmarknaderna i Europa. Transportintäkterna uppgår till cirka 22,7 miljarder euro, medan den nuvarande marknaden för produkter och tjänster når upp till nästan 12,5 miljarder euro.

Den ökande digitaliseringen förändrar järnvägssektorn snabbt. Etablerade processer testas: Digitala produkter och tjänster blir viktiga, särskilt på de klassiska marknaderna för järnvägsprodukter, nämligen infrastruktur, systemteknik och rullande materiel.

Redan idag uppgår den totala marknadsvolymen för digitala produkter och tjänster till cirka 1,23 miljarder euro, med stigande tendens.

- Branschen står inför alltfler utmaningar. Bland annat gäller det att kombinera många av de idag tillgängliga metoderna samt höga investeringar i digital teknik till en övergripande digital strategi i syfte att kunna utnyttja fördelarna med digitalisering i värdekedjans alla delar, betonar Maria Leenen, VD för trafikforskningsinsitutet, SCI Verkehr GmbH. 

För detta krävs det en rad åtgärder enligt institutet. Bland annat behövs det en "tydlig" minskning och sänkning av tågbaneavgifter, som uppgår redan till 350 miljoner euro i transportministeriets budget för 2018.

- Avgifterna bromsar järnvägsindustrin produktivitet och utgör ett hinder när det gäller att utveckla kostnadseffektiva och innovativa lösningar, säger Maria Leenen.

Särskilt i den intermodala konkurrensen utgör stigande krav från kunder och samhälle för tillförlitlighet, komfort och miljöskydd en konstant utmaning.

Källa: SCI Verkehr GmbH