Bombardier öppnar nytt FoU-center

Laurent Bouyer (Bombardier), Adbdelhakim Artiba (UNVH), Xavier Bertrand (hauts-de-France) och Abdallah Asse (Prosyst). Foto: Bombardier

Bombardier Transport har i samarbete med två partner invigt Surferlab, ett nytt center ägnat åt innovativa och industriella industrilösningar inom digitalisering. Centret ligger i universitetet i Valenciennes i Frankrike, en av Bombardiers partner. Den andra är företaget Prosyst.

Med en budget på 2,1 miljoner euro har Surferlab som mål att göra transporter säkrare och intelligentare. Surferlab kommer att fokusera sin forskning kring tre prioriterade områden: uppkopplat och prediktivt underhåll, inlärning och AI-modellering samt framtagande och optimering av hållbara produktlivscykler.

På kort sikt kommer forskningen inrikta sig på det ”utökade fordonet”(”véhicule augmenté) i syfte att göra transportsystemen uppkopplade, kooperativa och autonoma.