”Inlandsbanan - ett dubbelspår som inte används”

Foto: Arcimboldo

Under branschmässan Nordic rail intervjuades Peter Ekholm, vd för Inlandsbanan, av Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för järnvägsbranschen. Inlandsbanans infrastrukturprojekt Inlandslänken var ämnet. Projekt Inlandslänken syftar till en upprustning av den befintliga järnvägsanläggningen Inlandsbanan som går genom Sveriges inland. Idag är Inlandsbanan en fullt fungerande infrastrukturanläggning men den används inte i den grad den skulle kunna göra.

– Inlandsbanan är ett dubbelspår rakt genom Sveriges inland, som inte används, säger Peter Ekholm.

Det behövs en upprustning för att banan ska kunna bli den länk i Sveriges järnvägsinfrastruktur som den har potential för samt för att möta de transportbehov som finns. I projektet vill Inlandsbanan byta ut järnvägens banöverbyggnad, bland annat räl och slipers. Tidplanen innebär totaltstängning av banan så att entreprenörerna kan jobba ifred under två års tid, med öppnande i januari 2021.

– Vi vill bygga en bana rimlig för inlandet men inte en ny stambana. Dubbelt så lång men hälften så snabbt, säger Peter Ekholm.

Det innebär en högre hastighet på tågen jämfört med idag men ändå lägre hastighet än i övrigt järnvägsnät i Sverige. Framförallt innebär det längre godståg, dubbelt så långa som körs idag.