Stor kompetensbrist inom järnvägsbranschen

Foto: Järnvägsklustret

Saknar kompetenta medarbetare

Den 10-12 oktober var Järnvägsklustret en av utställarna på Nordic Rail mässan i Jönköping. Det blev en lyckosam mässa med närmare 3400 unika besökare. I samband med mässan höll Järnvägsklustrets verksamhetsledare Peter Östman, ett seminarium kring branschens framtid och överlevnad, inför ett 20-tal intresserade åhörare. Tåg- och järnvägsbranschen i Sverige är en bransch som just nu upplever "extrem medvind". Problemet för företagen är att kompetensbristen är akut; unga människor tycker inte att tåg- och järnvägsbranschen är attraktiv.

– Konsekvensen av kompetensbristen inom järnvägsbranschen kan slå hårt mot samhället – tåg är idag ett viktigt och växande transportmedel för både personer och varor. Sverige har länge varit världsledande i branschen, men är på väg att bli omsprungna på grund av att vi saknar kompetenta medarbetare inom alla områden, säger Peter Östman i ett pressmeddelande inför seminariet.