Volvo anpassad för arbete på järnväg

Foto: Swecon

Godkänd för arbete på dubbelspår

Hjulgrävaren Volvo EWR150E ger dig allt som du väntar dig av en 15-tons grävmaskin och mer därtill. Arbeta produktivt i trånga utrymmen och arbetsplatser med Volvos nya hjulgrävare med kort svängradie. Med den specialanpassade motvikten i rälsutförandet är den dessutom godkänd för arbete på dubbelspår.

Populära EWR150E är den Steg IV-maskin som har marknadens kortaste svängradie. I rälsutförandet är den endast 1 690 mm, vilket gör maskinen godkänd för arbete på dubbelspår. Tack vare den nya utformningen går det att dra fördel av den korta svängradien med bättre lyftkapacitet jämfört med en konventionell grävmaskin i denna klass, utan att behöva offra räckvidd, lyft- och grävkapacitet.

EWR150E Rail är en Kategori 9B-maskin vilket innebär att maskinen framförs upplyft med drivning på rälshjulen med hjälp av de vanliga gummihjulen. En rälsaxel är pendlande vid transport och låst vid grävarbete. Den andra är en stel rälsaxel försedd med parallellfört mekaniskt BM-fäste.

Maskinen kan köras i två olika lägen, “High Rail” och “Low Rail”. Vid grävarbete står ”Low Rail” för bättre stabilitet speciellt vid lutande räls. De bakre rälshjulen är försedda med negativ parkeringsbroms. Det sitter även monterade fjädercylindrar som kan demonteras vid nödbogsering. På bakre rälskassetten monteras tiltbart BM-fäste med mekaniskt lås, så nära rälshjul som möjligt.

I rälsutförandet ingår RCI-system för höjd- och svängbegränsning, hydraulik i undervagnen för rälshjulen och andra utrustningskrav för tunga spårgående arbetsredskap (TSA).