Ny styrelseordförande i Infraservice Group

Göte Johansson t.v. lämnar över ordförandeklubban till Johan Frilund. Foto: Infraservice

Förra året omsatte Infraservice Group 105 miljoner kronor. Nu vill man nå 500 miljoner kronor år 2020 och för att komma dit genomgår företaget ett flertal förändringar. ”Vi förbereder oss för att ta nästa steg i vår tillväxtsatsning genom att förstärka styrelsen med Johan Frilund. Detta ger oss bättre förutsättningar att hantera våra strategiska utmaningar, bland annat med att finansiera våra satsningar”, säger Joakim Stenqvist och Sofia Lind, grundare och ägare av Infraservice Group.

Johan Frilund har rekryterats för att bidra med sin erfarenhet och kunskap inom strategi, ledarskap och finansieringsfrågor. Han har varit Executive Vice President och VD för det börsnoterade bolaget Sensys Gatso Group AB. Nyligen tillträdde han som VD för Acconia Resultatskap AB, som också utgör Infraservice Groups partner för lednings- och organisationsutveckling för tillväxt.
- Joakim och Sofia har gjort en fantastisk resa med Infraservice Group och jag ser fram emot att få jobba tillsammans med dem och styrelsen samt företagsledningen mot nästa fas, säger Johan Frilund.

Johan Frilund efterträder Göte Johansson, som har suttit som styrelseordförande sedan starten av Infraservice Group. Göte kommer att finnas kvar som styrelsemedlem i bolaget och under en avtackningsceremoni sades några väld valda ord av Joakim Stenqvist.
- Göte har funnits vid vår sida i med och motgång genom åren. Han har betytt oerhört mycket för företagets utveckling, och kommer att fortsätta betyda mycket för oss, sade Joakim Stenqvist.

Nyligen fick Infraservice Group även tillstånd av Transportstyrelsen att utföra järnvägstrafik. Företaget kommer nu sköta sina egna transporter av maskiner och material. Dessutom utökar man tjänsteportföljen med ytterligare ett verksamhetsområde.
– Hittills har vi varit verksamma inom tre affärsområden, bemanning och konsulter, maskintjänster samt entreprenader. Nu kompletterar vi affärsområde maskin med transport- och logistiklösningar, säger Joakim Stenqvist.