Förlängda uppdrag för Strukton Rail

Foto: Strukton Rail

Inom loppet av några veckor har två av Struktons uppdrag för järnvägsunderhåll blivit förlängda. Det gäller bland annat järnvägen i södra Stockholm på sträckorna Älvsjö - Gnesta samt Älvsjö – Nynäshamn, där ansvaret förlängs med två år och därmed får nytt slutdatum, sista september 2021.

På södra stambanan mellan Nässjö och Katrineholm, Åby och Järna samt mellan Finspång och Kimstad blir det en ettårig förlängning av Struktons underhållsuppdrag, med nytt slutdatum, 30 april 2020.
‒ Det känns jättebra och vi är naturligtvis både stolta och glada att Trafikverket vill förlänga de här samarbetena med oss, säger Strukton Rails regionchef Lars Schyllander.

Båda förlängningarna gäller järnvägsunderhåll och omfattar all teknik inom bana, el och signal samt felavhjälpning och vinterunderhåll. Den här typen av uppdrag löper som regel mellan fem och sju år och tilldelas genom upphandling av Trafikverket.