TopRight i test med brittiskt järnvägsbolag

Foto: TopRight

ANNONS
Statliga Network Rail, som ansvarar för all järnvägs-infrastruktur i England, Skottland och Wales, genomför nu ett test med TopRights lysande trafikband för att leda tågtrafik rätt.  ”Det här är en viktig milstolpe för TopRight”, säger vd Anders Myrbäck.

Network Rail installerar de lysande trafikbanden som ett test för att öka framkomligheten och säkerheten på den brittiska järnvägen. Bland annat för att visa vägen till rätt spår vid stationsområden.
Det här är en miljö som ställer extra höga krav på säkerhet. Ljuset i trafikbanden har unik synbarhet i mörker, genom dimma och i regn. TopRights trafikband ger tågförarna en ökad tydlighet vid val av spår i mörker. Trafikbanden testas nu och kommer utvärderas under hösten av Network Rail.
Network Rail lyder under det brittiska transportdeparte-mentet och omsätter motsvarande 67 miljarder kronor årligen och har 34 000 anställda. Järnvägsbolaget äger, driver och utvecklar Storbritanniens järnväg med 20 000 mil spår, 40 000 broar, tunnlar, viadukter och tusentals signaler.
”Samarbetet med Network Rail är en milstolpe. Att TopRights trafikband markerar och skapar en tydlighet vid stationer, för att öka framkomligheten och tryggheten inom brittiska järnvägen, visar på hur viktig vår produkt är, säger Anders Myrbäck, vd på TopRight Nordic.

https://toprightnordic.com/safety-index