VTI utvecklade speciellt anpassade simulatorer för godståg

En speciellt anpassad simulator bidrar till effektivare utbildningar. Foto: Green Cargo

Statens väg- och transportforskningsinstitut ,VTI har tagit fram nya simulatorer, speciellt anpassade för godståg. VTI rapporterar i ett pressmeddelande, att institutet har anpassat mjukvaran i simulatorn för godstrafik vilket ger oss möjligheten att träna våra lokförare på ett mer effektivt sätt jämfört med tidigare praktikkörning med riktiga tåg. Och nu finns en godstågssimulator på plats på vårt regionkontor i Gävle.

På Green Cargo är säkerhet av yttersta vikt. Men järnvägens höga säkerhet kan paradoxalt nog vara ett dilemma när man utbildar och tränar personal.

Trots att allvarliga järnvägsolyckor inträffar väldigt sällan finns det riskmoment som under olyckliga omständigheter skulle kunna leda till allvarliga olyckor. Det handlar oftast om när flera ogynnsamma faktorer samverkar och leder till att de barriärer som finns i järnvägssystemet sätts ur spel.

Ett sådant exempel kan vara när ett tåg står stilla på grund av ett tekniskt fel på loket och ett annat tåg ska dra in det felaktiga tåget till en station. En sådan situation uppstår väldigt sällan för varje lokförare.

Samtidigt kan inte de tekniska systemen såsom ATC användas som vanligt när ett tåg ska ”hjälpa” ett annat tåg på linjen. Och det är en situation som det varit väldigt svårt att träna på.

Med den nya godstågssimulatorn får vi möjlighet att träna både nya och befintliga förare på sådana här särfall. Ett annat viktigt användningsområde är att träna på att köra energieffektivt och samtidigt hålla sin tidtabell.

Green Cargos utvecklingsarbete tillsammans med VTI och fler företag i branschen gynnar oss alla. Effekten av simulatorn blir att vi kan göra effektivare utbildningar. Men framförallt att får vi lokförare som lättare kan hantera avvikelser och undvika olyckor samtidigt som de kör effektivare med mindre miljöpåverkan.

Satsningen på godstågsimulatorn är en direkt tillämpning av Trafikverkets forskningsprojekt Långa tunga tåg, som VTI deltog i fram till i våras. 

Källa: Green Cargo