EIB beviljade mångmiljonkredit för Tammerfors spårväg

Att montera in ett spårnät i en etablerad stadsmiljö är aldrig lätt. Trafiklösningar får tänkas om eftersom det sällan är möjligt att bredda en gata. Både den lätta och den lite tyngre trafiken får anpassa sig under det långvariga byggnadsskedet, och de tillfälliga lösningarna avlöser varandra medan byggprojektet framskrider. Illustration: YIT Corporation.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat Tammerfors i Finland ett lån på 150 miljoner euro för att staden ska kunna finansiera byggandet av dess första spårvagnslinje.

Fas ett av spårvägsprojektet kommer att omfatta uppbyggnaden av en 15 km lång sträcka och en ny depå - som förbinder Tammerfors centrum med förorten Hervanta och stadens största sjukhus.

Pöyry, YIT och VR Track har fått i uppdrag att färdigställa den första fasen före 2021. Fas två, som är planerad bli färdig 2024, kommer att förlänga linjen från centrum till Lentävänniemi i norr.

- Jag är glad över att kunna tillkännage att EU-banken deltar i finansieringen av detta projekt. Denna första spårvägslinje gör vardagen och transporterna lättare för invånarna i Tammerfors, konstaterade EIB:s vicepresident Alexander Stubb.

- Spårvägen kommer också att göra staden grönare och förvandla den till en mer attraktiv och tillgänglig plats att leva och arbeta i, vilket gör hela regionen mer konkurrenskraftig. Dessa faktorer ligger till grund för de värden som EIB står för.