Hundratals lokförare sökes – slutar i förtid

Henrik Montgomery/TT: SJ behöver fler lokförare. Arkivbild.

Bristen har stigit i takt med en allmänt god utveckling på arbetsmarknaden, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Bakgrunden är SJ:s besked att den statliga tågjätten behöver rekrytera hundratals nya lokförare och tågvärdar kommande år. Fram till 2019 räknar tågoperatören med att anställa totalt omkring 225 nya lokförare och 300 tågvärdar. Därefter väntas rekryteringsbehovet ligga på ytterligare 100 personer per år.

Även MTR, som bland annat kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg, säger sig söka lokförare "kontinuerligt". När det gäller pendeltågen kommer MTR att utbilda ett 70-tal förare under 2017 och 2018. Från och med 2019 och framåt planeras för ett tjugotal utbildningsplatser årligen.

Inget snabbspår för omskolning

Bristen på lokförare i landet är omvittnad. Den bottnar bland annat i att tågresandet ökar och i pensionsavgångar bland förarna.

Enligt Arbetsförmedlingen har det har varit en stigande brist på lokförare sedan 2014. Och under de senaste åtta åren har situationen växlat mellan att det funnits tillräckligt med lokförare och att det saknats.

Lokförarutbildningen hör till de mest populära yrkesutbildningarna. I år finns drygt 220 platser inom yrkeshögskolan och nästa år drygt 270, enligt Myndigheten för yrkeshögskolan.

Något snabbspår till fler lokförare är inte att hoppas på, enligt Arbetsförmedlingen.

Det finns inte några reserver inom andra yrken som kan omskolas snabbt, säger Håkan Gustavsson.

"Slutar i högre takt"

Enligt fackföreningen SEKO, som organiserar ungefär 10 000 av landets cirka 15 000 lokförare, ombordanställda och annan personal, har branschen haft koll på en kommande brist på lokförare till följd av expansion och pensionsavgångar. Men det finns också en annan orsak.

Vi har sett vissa tendenser att folk slutar i yrket i högre takt än tidigare. Det är inte med samma säkerhet som man stannar livet ut och det förändrar hur man ska rekrytera folk, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på fackföreningen SEKO.

Mycket bortavaro från hemmet och udda arbetstider anges som förklaring till att fler slutar.

Det ställer höga krav på en flexibel hemmasituation, säger Gorin Weijmer.