Spansk entreprenör bygger Kardonbanan

Kardonbanan, godsjärnvägen mellan Åby och Händelö, är en viktig pusselbit för att möjliggöra bygget av Ostlänken. Tillsammans med flytten av godsbangården från centrala Norrköping till Malmölandet, frigörs utrymme för både Ostlänkens spår genom Norrköping och för stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter. Karta: Norrköpings kommun

Mark och anläggningsentreprenaden för byggnation av den nya godsjärnvägen i Norrköping, Kardonbanan, har tilldelats den spanska entreprenören Rover Alcisa. Det meddelar Trafikverket på sin nyhetsportal.

För att skapa utrymme för Ostlänken genom Norrköping ska vi bygga en ny godsbangård på Malmölandet och en ny godsjärnväg, Kardonbanan, som ansluter hamnen på Händelö med den befintliga stambanan. När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer nuvarande godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta till en annan plats. Trafikverket och kommunens ambition är att flytta Norrköpings godsbangård till ett läge där Kardonbanan utgör anslutningen mot en ny bangård.

Nu meddelar Trafikverket att Projekt Ostlänkens första entreprenad; mark- och anläggningsentreprenaden för Kardonbanan i Norrköping, har tilldelats det spanska entreprenadföretaget Rover Alcisa. 

Norrköpings kommun behöver bygga om det kommunala vägsystemet i samband med att Kardonbanan byggs. Därav har upphandlingen genomförts tillsammans med kommunen och är ett gemensamt projekt.

Nu när entreprenören är tilldelad infaller tio dagars avtalsspärr innan Trafikverket kan gå vidare och skriva kontrakt. Dessutom ska entreprenören genomgå en så kallad säkerhetsprövning innan Trafikverket skriver avtal med entreprenören. Den processen kan ta några veckor. Om allt går enligt plan räknar myndigheten med en byggstart under senhösten i år, 2017.  
 -  Vi är mycket nöjda med upphandlingen, bra konkurrens och rätt prisnivå. Dessutom har samarbetet med Norrköpings kommun fungerat mycket bra. Säger Johan Sundin, inköpsansvarig för Ostlänken, Trafikverket.
Källor: Trafikverket, Norrköpings kommun