Nyanlända ingenjörer får järnvägsutbildning av Trafikverket  

Järnvägsskolan Ängelholm. Foto: Christer Wiik

När järnvägsbranschen skriker efter kompetens skapar Trafikverket en snabbutbildning för nyanlända ingenjörer. 50 elever har nu påbörjat Järnvägsutbildning för nyanlända på Trafikverksskolan i Ängelholm. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsplats.

Andreas Sjöberg är avdelningschef HR på Trafikverket och initiativtagare till projekt JUNA som står för Järnvägsutbildning för nyanlända.
– Det hela började egentligen med ett rop från branschen. De hade svårt att få rätt kompetens och visste inte hur de skulle lösa rekryteringen. Samtidigt hade vi regeringsuppdraget att erbjuda nyanlända praktik, och då väcktes idén till projekt JUNA. Redan tidigt var det viktigt att skapa ett ordentligt projekt, att göra något på riktigt, säger Andreas Sjöberg.

Trafikverksskolan i Ängelholm fick uppdraget att driva projektet och snabbt knöts viktiga kontakter. Helsingborgs stad och arbetsförmedlingen hanterade rekryteringen och en förberedande utbildning. Rönnegymnasiet i Ängelholm och AMF kärnan i Helsingborg kunde erbjuda utbildning och lokaler, och branschaktörer och Trafikverksskolan tillförde branschspecifika föreläsare, praktikplatser, studiebesök och lärare i järnvägsämnen.
Källa: Trafikverket