Köpenhamns kollektivtrafik står inför en massiv expansion

Konst i Köpenhamns tunnelbana. Foto: Köpenhamns Kollektivtrafikföretag.

En linbana, nya tunnelbanelinjer och en spårväg ska byggas mellan Refshaleøen, Brønshøj Torv och Köpenhamns centralstation. Alla dessa alternativ måste Köpenhamns kommunfullmäktige att besluta om i samband med en ytterligare expansion av huvudstadens kollektivtrafik.

Vid tunnelbanestationerna runt Christianshavn redan så fyllda att det kan vara svårt att komma med. Och om 20 år räknar man med att passagerare inte kommer att kunna gå ombord på tunnelbanetågen, även om de väntar på nästa tåg. Eller det som kommer senare.

Köpenhamns finansutskott ser därför på en mängd olika alternativ för att utöka kollektivtrafiken i huvudstaden. Diskussionen handlar inte bara om de platser som ska anslutas bättre med befintliga linjer, utan också huruvida de ska anslutas till tunnelbanan, pendeltågslinjer eller bussar med egna filer, så kallade BRT-bussar. Förslaget diskuteras häftigt tidningen Politiken.