Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan redo för regeringen

Foto: Stefan Nilsson

På torsdag 31 augusti tar infrastrukturminister Tomas Eneroth emot Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029. Överlämning och presentation av förslaget sker vid en pressträff med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Det meddelar regeringskansliet i ett pressutskick.

Förslaget till nationell plan ska visa hur de ekonomiska ramarna bör fördelas på olika typer av åtgärder och specifika investeringsobjekt under planperioden. Vid prioritering av åtgärder för den statliga infrastrukturen ska också förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen.
Källa: Trafikverket