Jättelyft i Egersund i natt

Den nya bron ligger för ankar utanför Egersund. Foto: Kjell Feyling, Aker Solutions

Strax efter midnatt fredagen den 25 augusti inleds ett omfattande med att ersätta en stålbro i Egersund i Norge. Inom loppet av 96 timmar ska den gamla bron lyftas av och ny bro vara på plats.

I januari 2015 orsakade stormen Synne svåra skador på bron i Launes. Provisoriska åtgärder har gjort att den ändå kunnat vara i drift, men den senaste tiden har tåg av försiktighetsskäl kört mycket långsamt över den.

Den nya bron byggs i två spann, 26 respektive 28 meter. Totalt blir bron 54 meter lång.