Mälardalsrådet: ”Satsa på pendlarna – inte höghastighetsjärnvägen”

Västerås C. Foto: Christer Wiik

Storskaliga projekt som höghastighetsjärnväg mellan storstäderna riskerar att tränga undan infrastrukturinvesteringar med större nytta i Stockholm-Mälarregionen. Ledande regionala företrädare skriver i Dagens Samhälle om behovet av att stärka regionens infrastruktur. Det skriver Mälardalsrådet i ett pressutskick.

- Satsningar på både räls och vägar i Stockholm-Mälarregionen gynnar hela Sveriges tillväxt. Redan beslutade projekt måste fullföljas och nya investeringar göras där nyttan är som störst, säger Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet och oppositionslandstingsråd Stockholms län.
Inför regeringens kommande beslut om transportplan för 2018-2029 har Stockholm-Mälarregionen kartlagt och gemensamt prioriterat sina infrastrukturbehov. Pendlarna och godsleveranser prioriteras framför storskaliga och kostsamma projekt, som riskerar att öka trafikbelastningen ännu mer.

I en debattartikel på Dagens Samhälle Debatt skriver företrädare för regionen att satsningar måste göras i befintligt system och på ökad kapacitet där nyttan är som störst fram till 2030:
* Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
* Ökad kapacitet på Mälarbanan och Svealandsbanan
* Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att öka godstransporterna på järnväg
* Kapacitetsförbättring på E4:an och E18:an för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

- I våra län bor och jobbar över 40 procent av Sveriges befolkning. Bristerna i befintligt infrastruktursystem måste prioriteras framför nya storskaliga projekt, säger Erik Langby (M), 1:e vice ordförande Mälardalsrådet och landstingsfullmäktige Stockholms län.

Stockholm-Mälarregionen är samlad bakom den gemensamma planen och överenskommelsen för transportinfrastrukturen ”En Bättre Sits – storregional systemanalys”. Prioriteringarna görs genom En Bättre Sits-samarbetet som koordineras av Mälardalsrådet.