Sidenvägen går snart från Kina via Finland

Foto: NIB

En godstågsförbindelse från Finland till Kina via Ryssland och Kazakstan ska öppnas, enligt Hufvudstadsbladet.

– Det har redan gjorts provfraktningar längs med den så kallade Sidenvägen, säger Tero Kosonen som är chef för försäljning och marknadsföring på VR Transpoint, till Hufvudstadsbladet.

Bland annat finska produkter från skogs- och stålindustrin har exporterats till Kina via den nya rutten.

Enligt utvecklingsbolaget Kouvola Innovations är tanken att öppna en regelbunden fraktled från staden Xi’an i Kina via Kazakstan och Ryssland till Kouvola i Finland. Skogsindustribolaget UPM har två stora massafabriker i Kouvolatrakten.

- UPM har inte tills vidare använt sig av förbindelsen, men vi följer aktivt med utvecklingen, säger ledaren för UPM:s enhet för sjöexport Jari J. Nieminen, till Hufvudstadsbladet.

Också Metsä Groups massafabrik i Joutseno och Stora Ensos fabrik i Imatra ligger i närheten.