Trafikverket anlitar Sweco för moderniseringen av Stockholm Central

Foto: Michell Zappa

Trafikverket har tilldelat Seco uppdraget att planera och utforma moderniseringen av stationsmiljön och järnvägsanläggningen vid Stockholm Central. Projektet omfattar hela anläggningen, från spår till plattformar. Syftet är att rusta Stockholm Central för framtiden.

Järnvägsanläggningen vid Stockholm Central, från Tegelbacken till Karlberg, är med cirka 1000 ankommande och avgående tåg per dygn den mest trafikerade i Sverige.

För att möta framtida behov och förbättra tillgängligheten för resenärerna behöver spåranläggningen och stationsmiljön moderniseras. Det inkluderar allt från växlar och nya uppställnings- och vändmöjligheter för tågen till renoverade samt tillgänglighetsanpassade plattformar.

- Vi är glada att i tätt samarbete med Trafikverket skapa framtidens järnvägsnav för människor och gods. Helhetsåtagandet innebär att vi bidrar med vår expertis, erfarenhet och engagemang inom en mängd discipliner, från järnväg, miljö och arkitektur till konstruktion, installation och projektledning, säger Åsa Bergman, affärsområdeschef på Sweco Sverige.

Projektet sker i etapper för att upprätthålla en väl fungerande station under perioden. Sweco deltar från start till färdig byggnation och kommer att upprätta systemhandlingar, genomföra utredningar inklusive gestaltningsprogram och ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Sweco agerar också som granskningsstöd för Trafikverket då fastighetsbolaget Jernhusen planerar en överdäckning av spåren.

Projektet påbörjas omgående och pågår till och med 2022. Sweco uppskattar det totala ordervärdet till att överstiga 300 miljoner kronor.