Passagerartrafiken i Finlands huvudstadsregion öppnas för konkurrens

Restaurangvagn i VR-tåg. Finländska Kommunikationsministeriet vill försäkra att det uppstår priskonkurrens inom passagerartrafiken och dessutom vill man öka på antalet resenärer. Foto: VR

Enligt nyhetsbyrån FNB öppnas passagerartrafiken på finländska järnvägen för konkurrens inom lokaltågstrafiken i Helsingforsregionen. Hela passagerartrafiken öppnas stegvis för konkurrens senast år 2026.

Dessutom ska finska tågoperatören VR splittras upp i tre olika statsbolag. Ett av dessa ska vara materialbolag, ett fastighetsbolag och ett bolag som fokuserar på underhåll.

Enligt dagstidningen Iltalehti förutsätter konkurrenssättningen att avtalet mellan Kommunikationsministeriet och VR ska förhandlas om på nytt eftersom VR i nuläget har monopol i passagerartrafiken till slutet av 2024.

Finlands kommunikationsminister Anne Berner säger att landskapsreformen stöder den kommande reformen av järnvägarna. Landskapen kunde i fortsättningen ordna och konkurrensutsätta trafiken.

Berner föreslog avreglering av järnvägarnas passagerartrafik under en presskonferens. Regionaltågstrafiken i Helsingforsregionen förväntas bli den första delen som avregleras.

Enligt Berner finns det ingen lagstiftning i Finland som förhindrar att passagerartrafiken konkurrensutsätts, däremot är det frågan om en avtalsfråga med VR.

Berner uppger att avsikten med reformen är att försäkra att det uppstår priskonkurrens inom passagerartrafiken och dessutom vill man öka på antalet resenärer.

Tågtrafiken skulle avregleras genom avtal om nyttjanderätt. Konkurrensen skulle inte öppnas för alla utan staten skulle konkurrensutsätta en del avtal.

För att skapa jämlika omständigheter för konkurrensen skulle VR omvandlas till tre statsägda bolag. Enligt Berner är det varken frågan om att privatisera eller splittra upp VR.

- Ingen privatisering av VR kommer att ske och ingen statsägd egendom kommer att säljas, säger Berner.

Differentieringen skulle förverkligas stegvis så att personalen flyttar till de nya bolagen som så kallade gamla arbetstagare.

Ordförande Ville Tavio på VR:s förvaltningsråd avvisar förslaget att differentiera VR till tre olika bolag eftersom materialbolaget skulle kamma in vinster på bekostnad av skattebetalarna.

Källa. HBL/VR