Så ska Flemingsbergs station rustas upp

Stationsbyggnaden i Flemingsberg ska moderniseras med ett utökat utbud av service och butiker. Illustration: AIX

Flemingsbergs station är en av Sveriges mest trafikerade tågstationer med 4,4 miljoner resenärer årligen. När nu stationsbyggnaden från 80-talet ska moderniseras med ett utökat utbud av service och butiker har Jernhusen anlitat AIX för arkitektuppdraget.

Ombyggnationen är en del av upprustningen av den så kallade Getingmidjan, järnvägssträckningen mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Flemingsberg kommer att vara omstigningsstation för södergående fjärrtågspassagerare under somrarna 2018 till 2020 när trafiken från Centralen stängs av. I samband med ombyggnaden får stationen ytterligare ett spår för att öka kapaciteten till fyra spår för fjärrtåg och två för pendeltåg.

Arkitektuppdraget handlar bland annat om att förbättra entrésituationen och flöden igenom stationsbyggnaden. Stationens fasad mot gångbron öppnas upp för att välkomna resenärerna och ett tillägg i form av lekfullt utformade skärmtak skapar en skyddad entréplats. Stationens planlösning har ombearbetats för att möjliggöra fler butiker och ett nytt utbud av mat och dryck. Interiören binds samman genom en böljande hjärtvägg med ett karakteristiskt kakelmönster. Ombyggnadsarbetet har påbörjats och beräknas vara klart i februari 2018.