Landshövdingar vill se dubbelspår på Ostkustbanan

Gävle C, en av järnvägsstationerna på Ostkustbanan. Foto: Christer Wiik

Ostkustbanan, järnvägen mellan Sundsvall och Stockholm, är Sveriges längsta flaskhals.  Det hävdar landshövdingarna för Gävleborg och Västernorrland, Per Bill respektive Gunnar Holmgren i en debattartikel i Arbetarbladet. ”Det är därför hög tid att rusta upp Ostkustbanan till dubbelspår och att prioritera detta högre än byggande av ny järnväg i andra delar av landet”, skriver författarduon.

De båda landshövdingarna betonar vikten av att knyta samman norra och södra Sverige och integrera den nybyggda Botniabanan i det nationella järnvägssystemet, men också om att Sverige norr om Uppsala kan bidra till att lösa Mälardalens bostadskris. 
”Östra Svealand har växtvärk. Vissa prognoser säger att regionen kommer att växa med 900 000 invånare de närmaste 25 åren! För att göra detta möjligt behöver fler människor bo längs kusten i Svealand och södra Norrland” skriver de båda.

Författarduon understryker också att en halverad restid Umeå - Stockholm gör att fler kommer att välja tåg inte minst för gods. ”Bättre järnvägstransporter av tungt gods blir ett krav för framtida lönsamhet i våra industrier. Hamnarna i Västernorrland och Gävleborg liksom stora industrier som exempelvis Holmen, SCA, BillerudKorsnäs och Sandvik kan växa. Den nya Ostkustbanan möjliggör tyngre och tätare trafik. Kapaciteten ökar från 4-6 tåg/h upp till 30 tåg/h.” skriver Bill och Holmgren.
Källa: Arbetarbladet

Text: Christer Wiik