Deutsche Bahn möter ökad konkurrens på regionala linjer

DB- tåg anländer till stationen i tyska Freudenstadt, där det redan står redan en konkurrent. Foto: HpGruesen

Deutsche Bahn (DB) har rapporterat om rekordantal passagerare på långväga järnvägstjänster men bolaget står inför hård konkurrens på regionala sträckor, visar en ny studie.

Antalet järnvägsbolag som är verksamma i Tyskland ökade från 412 till 421 under 2016.

Trots att DB ökade sina ICE - tjänster i form av ett rekord på 139 miljoner passagerare fortsätter konkurrensen på regionala sträckor att växa och DBs konkurrenter har nu uppnått en marknadsandel på 32,9 procent.

DB meddelade att dess dotterbolag DB Regio var i "catch-up mode" trots tidigare rapportering om missade kontrakt år 2016 i delstaterna Thüringen, Nordrhein-Westfalen och Niedersachsen. DB vann emellertid 14 andra kontrakt.

- Vi skulle gärna se att marknaderna förmår att bidra till ökad konkurrens överallt i Europa, skrev Frank Miram, DB:s chef för ekonomiska, politiska och regulatoriska verksamhet i ett pressmeddelande.

Enligt Miram är järnvägarnas tillväxtutsikter bästa möjliga när marknaderna är öppna och det pågår livlig konkurrens.

Tysklands järnvägar växte snabbare än något annat transportsektor under år 2016, visar rapporten.

Passagerarvolymerna ökade med 4 procent förra året och utgör nu 8,3 procent av transportmarknaden som helhet, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år.

- På en marknad som växer i sin helhet lyckades järnvägstransporterna att ta viktiga marknadsandelar från vägtransporterna, säger Ronald Pofalla, styrelseledamot på avdelningen för infrastruktur hos Deutsche Bahn.

- Nu måste vi omgestalta godstransporterna också. Min uppgift som styrelseledamot för infrastruktur är att flytta mer trafik till järnvägen, underströk Pofalla.

Även om persontågssiffrorna var lovande sjönk godstrafikvolymen på tyska järnvägen och järnvägsfraktens marknadsandel fortsatte att minska.

Den tyska regeringen införde nyligen åtgärder som förväntas stimulera järnvägsfraktmarknaden, nämligen en sänkning av spåravgifterna.

 

Foto: Deutsche Bahn AG / Uwe Miethe.