"Samhället skulle gynnas av konkurrens i tågtrafiken"

Den finländska järnvägsoperatören VR har en ensamrätt i passagerartrafiken fram till slutet av 2024. Foto: VR

Finansieringen av spårbunden trafik blir mer transparent om tågtrafiken utsätts för konkurrens, säger Finlands kommunikationsminister Anne Berner till landets ledande dagstidning Helsingin Sanomat. Berner uppger i tidningen att utan konkurrenssättning är det svårt att uppskatta huruvida det skapas tillräcklig tågtrafik med de pengar som man använder. Den finländska järnvägsoperatören VR har en ensamrätt i passagerartrafiken fram till slutet av 2024. Regeringen har uppgett att den vill öppna den spårbundna trafiken för konkurrens. Berner anser ytterligare att i framtiden kunde landskapen tillsammans ta hand om tågtrafiken. – Exempelvis kunde tre landskap tillsammans öka på antalet arbetsmöjligheter i sina områden genom att upprätthålla trafiken som inte går till Helsingfors, säger Berner. Som exempel nämner Berner sträckan Vasa–Seinäjoki–Tammerfors eller omgivningen i närheten av Nystad. Källa: FNB