Nu inleds arbetet på Norra Järnvägsgatan i Växjö

Foto: Sydsvenska Handelskammaren

Nu påbörjas ett intensivt arbete på Norra Järnvägsgatan i Växjö. Arbetet kommer pågå fram till och med februari 2018. Arbetet är indelat i fem etapper och under oktober kommer gatan att stängas av för allmän biltrafik. Detta görs för att förbereda marken inför kommande byggprojekt på området.

Det första som sker med start den 21 augusti är att Växjö kommun lägger nya dagvattenledningar bakom det gamla stationshuset, längs med järnvägen ut på den östra parkeringen. VEAB kommer samtidigt att flytta en transformatorstation som står i anslutning till parkeringen med tillhörande ledningar. Detta innebär att bil- och cykelparkeringen vid Linnérondellen, öster om det gamla stationshuset stängs av permanent från och med den 21 augusti.

- Vid Linnérondellen vill vi skapa en attraktiv entré till staden och öka framkomligheten för kollektivtrafiken. För att kunna bygga ett nytt stads- och stationshus, två bussgator och nya kvarter för bostäder, kontor och handel, behöver vi först bygga ut ledningsnätet, säger David Johansson projektledare för Växjö stationsområde.

Framkomligheten i området kommer att påverkas under hela byggtiden och periodvis medföra avstängningar, omledningar och andra begränsningar. I första etappen hänvisas bilister till övriga parkeringsplatser i city, samt till Södra bantorget framför World Trade Center från och med den 11 september, för att hämta och lämna resenärer. Cyklister hänvisar vi till cykelparkeringarna vid resecentrum och i Linnéparken.