Efter olyckan i Ludvika: Röjnings- och återställningsarbeten pågår

Foto: Trafikverket

Arbetet med röjning och återställning efter olyckan i Ludvika kommer att pågå hela vecka 29 och 30. Den bedömningen gör Trafikverket efter att ha fått tillträde till olycksplatsen på stationsområdet i Ludvika. Detta skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Skanska som är entreprenör för brobygget har inlett röjningsarbetet som ska pågå varje dag 06.00-22.00 fram till dess att det raserade brospannet avlägsnats. Röjning och återställning beräknas pågå hela vecka 29 och 30 innan trafiken på järnvägen kan återupptas.

Formställningen rasade torsdagen den 13 juli. Enligt Landstinget Dalarna skadades sex personer allvarligt. Samtliga är anställda hos en av Skanskas underentreprenörer. Det handlar om kross- och klämskador och trauma, men ingen har skador som är livshotande.

Polisen och Arbetsmiljöverket har påbörjat en utredning för att ta reda på vad som orsakade olyckan. Såväl Trafikverket som entreprenören Skanska kommer också att göra egna utredningar.

Vid olyckan pågick gjutning av brospannet till en ny vägbro över järnvägen. Ställningen som bar gjutformen kollapsade. Bron ligger vid den norra utfarten från Ludvika bangård och raset blockerade spåren ut på Bergslagsbanan.

Till dess att platsen är återställd påverkas järnvägstrafiken på sträckorna Hallsberg/Örebro–Borlänge/Gävle och Hallsberg/Örebro­–Fagersta/Västerås.

Bygget av den nya Kajbron finansieras av Ludvika kommun. Trafikverket ansvarar för projektet och Skanska är entreprenör. Bygget påbörjades i januari 2017. Den nya bron ska göra det enklare för gående, cyklister och bilister att nå sjön Väsmans strand.