Almedalen: Fullsatt på Strukton Rails seminarium

Foto: Strukton Rail

I panelen fanns Anna Lundman, underhållschef Trafikverket, Crister Fritzson, vd SJ, Jan Kilström, vd Green Cargo och Otto Nilsson, chef för Innovation & Teknik, Strukton Rail. Historikern och författaren Gunnar Wetterberg bidrog med historiskt perspektiv och en nutidsspaning på järnvägssystemet ur ett samhällsperspektiv. Han hade gott sällskap av Björn Hasselgren, samhällsforskare vid KTH och tidigare ordförande i infrastrukturkommissionen. Moderator var Fredrik Berling.

Några frågor som ställdes till panelen var – Hur viktig är järnvägen? Hur bra, eller dåligt, fungerar Sveriges järnvägssystem idag? Vad upplever resenärer och transportörer? Lever infrastrukturen upp till våra förväntningar? Och om inte, vad behöver göras för att den ska fungera bättre?
Den inledande frågan om hur viktigt järnvägssystemet är, drog ner skratt från både panelen och publiken. Det är naturligtvis helt avgörande! svarade en enig panel.

Och det var inte sista gången som panelens diskussioner drog ner skratt. Stämningen var hög och publiken lika engagerad som panelen. Att järnvägen är ett ämne som engagerar märktes på antalet besökare.
Seminariet blev fullsatt, inte ett hörn var ledigt på restaurang Vinäger.

Avslutningsvis fick järnvägsrepresentanterna i panelen beskriva sin önskelista för järnvägssystemets fortsatta utveckling. Alla var eniga om att järnvägen är bättre än sitt rykte, men att sektorn kan utveckla nya arbetsmetoder för att öka punktligheten och tillgängligheten på järnvägen. Och när Anna Lundman gjorde en framtidsspaning såg hon en utveckling med mer innovationer och digitala lösningar i underhållet på järnvägen. ”Vi hoppas på modiga järnvägsentreprenörer som vågar testa nya underhållslösningar”, menade Anna Lundman.